FOTOGALERIJ

De foto's worden mede mogelijk gemaakt door Claudia Wessels | www.claudiawessels.nl
Wegens beperkte uploadcapaciteit worden de foto's via mijnalbum.nl gepubliceerd. De 'foto van de avond' wordt in zijn geheel zichtbaar door eenmaal te klikken op de foto.

Hoe spreekt God in jouw leven? 

 Vrijdag 22 november 2013

Mattheus 11: 25-30

25 In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! Dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. 26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U. 27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.