FOTOGALERIJ

De foto's worden mede mogelijk gemaakt door Claudia Wessels | www.claudiawessels.nl
Wegens beperkte uploadcapaciteit worden de foto's via mijnalbum.nl gepubliceerd. De 'foto van de avond' wordt in zijn geheel zichtbaar door eenmaal te klikken op de foto.

''De Heilige oorlog''

Zaterdag 5 april 2014

Klik hier voor de foto's! (foto's zijn gemaakt door E. Schalei)

Openbaring 21: 4-7

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. 7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.