FOTOGALERIJ

De foto's worden mede mogelijk gemaakt door Claudia Wessels | www.claudiawessels.nl
Wegens beperkte uploadcapaciteit worden de foto's via mijnalbum.nl gepubliceerd. De 'foto van de avond' wordt in zijn geheel zichtbaar door eenmaal te klikken op de foto.

Vragen rondom Heilig Avondmaal

 Vrijdag 20 juni 2014

Kolossensen 4: 1-6

1 Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. 2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; 3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; 4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken. 5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. 6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.