ARCHIEF

De verslagen van de gehouden Jong&Actueel avonden zijn op deze pagina's terug te vinden. 

Heb je vragen over de onderstaande onderwerpen, ken jij een spreker of weet jij een actueel en interessant onderwerp voor de Jong&Actueel avonden, neem dan contact op.

Waar gaat jouw reis naar toe? 

Datum: Zaterdag 7 juli 2012 

Gastspreker: Ds. C.L. Onderdelinden

Tekstgedeelte: Prediker 3: 1-13Waar reis jij naar toe, is een vraag die vooral rond deze tijd, zo vlak voor de vakantie, vaak wordt gesteld. De één gaat op vakantie de ander blijft thuis.Ter onderbouwing van het onderwerp heeft de gastspreker gebruik gemaakt van Prediker 3: 1-13 (Alles heeft een bestemden tijd) en van het boek de Christenreis, geschreven door John Bunyan. Bunyan maakt in zijn Christenreis veel verwijzingen naar teksten..

blakc illu.png

Nederlandse militairen in Afghanistan


Datum: Zaterdag 1 december 2012
Gastspreker: Dhr. R. Pasterkamp

Tekstgedeelte: Psalm 32: 1-11


De nadruk werd door de spreker gelegd op vers 8 van psalm 32. ‘Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.’ Dit vers is voor een generaal, welke de spreker voor één van zijn boeken gesproken heeft, tot betekenis geweest tijdens zijn missie in Afghanistan. Toen hij op een dag de moeilijke beslissing moest nemen om zijn konvooi, onder..

blakc illu.png

Wat doet de crisis met mij?


Datum: Zaterdag 3 november 2012
Gastspreker: Drs. D. van As

Tekstgedeelte: Jacobus 4: 14, Spreuken 30: 1-9


Tijdens het lezen van de krant, in gesprek met de buurman of buurvrouw, tijdens het besteden van je geld. Niemand ontkomt eraan: de economische crisis en haar gevolgen. Schijnbaar tegenwoordig een ‘onmisbaar’ item in het dagelijkse binnen- en buitenlandse nieuws en tevens het onderwerp van deze Jong&Actueel avond. De spits van de bijeenkomst werd afgebeten met..

blakc illu.png

Abortus & euthanasie

Datum: Zaterdag 1 september 2012

Gastspreker: Ds. A. Schreuder

Tekstgedeelte: Psalm 139: 1-24Veel mensen krijgen op één of andere manier te maken met abortus of euthanasie. Het eerste heeft betrekking op het begin van het leven, het tweede op het einde van het leven. Ook hebben veel mensen hun mening klaar wanneer er gesprekken plaatsvinden waar één van deze onderwerpen wordt aangesneden. Hoe het ook zij - God is de Schepper van al het leven en wanneer er abortus..​

 

blakc illu.png

Waar gaat jouw reis naar toe? 

Datum: Zaterdag 7 juli 2012 

Gastspreker: Ds. C.L. Onderdelinden

Tekstgedeelte: Prediker 3: 1-13Waar reis jij naar toe, is een vraag die vooral rond deze tijd, zo vlak voor de vakantie, vaak wordt gesteld. De één gaat op vakantie de ander blijft thuis.Ter onderbouwing van het onderwerp heeft de gastspreker gebruik gemaakt van Prediker 3: 1-13 (Alles heeft een bestemden tijd) en van het boek de Christenreis, geschreven door John Bunyan. Bunyan maakt in zijn Christenreis veel verwijzingen naar teksten..

Hebreeën 11: 1-3, 13-16

1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. 2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd  en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. 14 Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. 15 En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren; 16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.