ARCHIEF

De verslagen van de gehouden Jong&Actueel avonden zijn op deze pagina's terug te vinden. 

Heb je vragen over de onderstaande onderwerpen, ken jij een spreker of weet jij een actueel en interessant onderwerp voor de Jong&Actueel avonden, neem dan contact op.

blakc illu.png
De listen van de duivel

Datum: 6 december 2014

Gastspreker: dhr. L. Macleane

Tekstgedeelte: -

 

Klik hier voor de samenvatting..

    
Lees meer..
blakc illu.png
Moorden IS... in naam van Allah?

Datum: november 2014

Gastspreker: dhr. J. Hoekman

Tekstgedeelte: -

 

Klik hier voor de samenvatting..

    
Lees meer..
blakc illu.png
Het gebed
 

Datum: november 2014

Gastspreker: ds. J. de Bruin

Tekstgedeelte: Lukas 18: 1-14

 

Klik hier voor de samenvatting..

    
Lees meer..
blakc illu.png
Liefde&seksualiteit 

Datum: 13 september 2014

Gastspreker: Ds. H. Zweistra

Tekstgedeelte:1 Korinthe 13

 

Klik hier voor de samenvatting..

    
Lees meer..
blakc illu.png
Schenking&oefening van het geloof

Datum: 5 juli 2014

Gastspreker: Ds. A. Verschuure

Tekstgedeelte: Efeze 2: 1-10

 

Klik hier voor de samenvatting!

 

  
Lees meer..
blakc illu.png
Vragen rondom het Heilig Avondmaal

Datum: Vrijdag 20 juni 2014

Gastspreker: Ds. C. Hogchem..

Tekstgedeelte: Handelingen 20:7-12

 

Klik hier voor de samenvatting!

    
Lees meer..
blakc illu.png
Geloven met beleid

Datum: Zaterdag 7 juni 2014

Gastspreker: Mr. C.G. van der Staaij & Dhr. E. Bosma

Tekstgedeelte: Wordt verwacht..

 

Klik hier voor de samenvatting!

    
Lees meer..
blakc illu.png
''Je geloof verdedigen?!''

Datum: Zaterdag 3 mei 2014

Gastspreker: Dhr. H. van Dam

Tekstgedeelte: 1 Petrus 3: 8-16

 

Klik hier voor de PowerPoint van deze avond!

Klik hier voor de samenvatting!

    
blakc illu.png
''De Heilige oorlog''

Datum: Zaterdag 5 april 2014

Gastspreker: Ds. W. Pieters

Tekstgedeelte: -

 

Geen samenvatting beschikbaar

 

  
blakc illu.png
''Ben ik mijn brein?''

Datum: Zaterdag 1 maart 2014

Gastspreker: Dr. S.G. Geuze 

Tekstgedeelte: Psalm 139: 1-24

 

Geloof en wetenschap. Door velen worden bovenstaande zaken beschouwd als een contradictio in terminis. Een tegenspraak. Een christelijke wetenschapper is voor veel mensen onmogelijk. In onze huidige maatschappij worden christenen veelal opgeroepen om verantwoording af te leggen van hun gedachtegoed. Christelijke wetenschap..

    
blakc illu.png
''De Evangelische beweging''

Datum: Zaterdag 1 februari 2014

Gastspreker: Dhr. G. Roos

Tekstgedeelte: Romeinen 7: 18-8: 1

 

‘’Stel je even voor dat jij als reformatorische jongere een evangelische jongerenbijeenkomst bijwoont: Het thema is: ‘refo’s’. Reformatorische christenen zijn mensen die een somber geloof hebben, ‘hoor je daar. ‘Ze leven nogal wereldvreemd, omdat ze denken dat ze van God allerlei regeltjes moeten opvolgen.’ Een nogal vreemd en generaliserend idee, vind je ook niet?..

 

  
blakc illu.png
''Wat ga jij doen... ...in 2014?''

Datum: Zaterdag 4 januari 2014

Gastspreker: Ds. A.A. Brugge

Tekstgedeelte: Mattheus 5: 1-12

 

De gang van het leven? ‘Wat maakt 2014 anders? Je gaat toch door zoals je deed in 2013?’ Je school, je studie, je werk. ‘De gang van het leven’. Wat maakt het dan anders op 4 januari 2014? Veel mensen hebben goede voornemens. Misschien heb jij ook wel goede voornemens gemaakt. Bijv. meer Bijbellezen, stoppen met roken, minder fel reageren op anderen. 2014.. een nieuw kalenderjaar.. 

Hebreeën 11: 1-3, 13-16

1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. 2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd  en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. 14 Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. 15 En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren; 16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.