CONTACT

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kun je het onderstaande formulier invullen. We zullen je bericht binnen  één week beantwoorden. Tevens kun je het formulier invullen, wanneer je je wilt abonneren op de maandelijkse Jong&Actueel nieuwsbrief (vermeld dan bij subject het woord: nieuwsbrief aanmelden).

Let op: vermeld je voornaam en achternaam, wanneer je je wilt aanmelden voor de nieuwsbrief!

 

 


Email: 

jongenactueel@hotmail.com

 

Locatie Jong&Actueel avonden: 

Jacobus Fruytierschool

De Stroekeld 142

7463 CA RijssenYour details were sent successfully!

Lukas 10: 28-42

38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. 40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 41 En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; 42 Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.