Nederlandse militairen in Afghanistan

Zaterdag 1 december 2012

- Dhr. R. Pasterkamp -

Psalm 32: 4 en 6

Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken,
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken;
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd,
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt.Opening


Schriftlezing: Psalm 32

De nadruk werd door de spreker gelegd op vers 8 van psalm 32. ‘Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.’ Dit vers is voor een generaal, welke de spreker voor één van zijn boeken gesproken heeft, tot betekenis geweest tijdens zijn missie in Afghanistan. Toen hij op een dag de moeilijke beslissing moest nemen om zijn konvooi, onder gevaarvolle omstandigheden, van A naar B te verplaatsen stond deze tekst op één van de kaarten die hij van het thuisfront mee had gekregen. Het konvooi is die dag veilig op de plek van bestemming aangekomen. God werkt ook in Afghanistan. God is overal, ook ver van huis. Dit is de belangrijkste les die we vanuit dit praktijkvoorbeeld mee krijgen.

 

De spreker
De heer Pasterkamp heeft lange tijd als journalist gewerkt voor het RD, met name op het gebied van defensie. Hij is zodoende op veel plekken geweest waar het Nederlandse leger vertegenwoordigd was. Op dit moment is hij freelancer, nog altijd op het gebied van defensie. Over de missie in Uruzgan heeft Pasterkamp in de afgelopen jaren twee boeken geschreven. Zijn eerste boek, Uruzgan, schreef hij in 2008. In dit boek staan de uitgezonden militairen centraal. Zijn tweede boek, Thuisfront Uruzgan, schreef hij in 2010. Zoals de naam al doet vermoeden staat in dit boek het thuisfront van de uitgezonden militairen centraal.

Op weg naar oorlogsgebied
Van 2007 tot begin 2011 was de missie in Uruzgan volop bezig. In die tijd was het niet mogelijk om rechtstreeks naar Uruzgan te reizen. Het eerste gedeelte van de reis werd afgelegd in een vliegtuig van Martinair. Op dit deel van de reis was het nauwelijks merkbaar dat men richting een oorlogsgebied vloog. Het comfort van de reis deed eerder een zonnige vakantiebestemming vermoeden. Het laatste gedeelte werd echter afgelegd met een Hercules. Zonder stoelen en stewardessen, maar met scherfvest en helm. Een vliegtuig in oorlogsgebied is altijd een doelwit. Een stilstaand vliegtuig wordt daarom zelfs een ‘sitting duck’ genoemd. Een stilzittende eend, oftewel een makkelijke prooi. Een landing in oorlogsgebied gebeurt tactisch. Het vliegtuig valt als een baksteen uit de lucht en staat binnen 300 meter stil op de grond. Niet de meest fijne ervaring voor je ingewanden, zul je beseffen.

Kamp Holland
De Nederlanders hadden in Uruzgan hun eigen kamp, ‘Kamp Holland’. Alle spullen moesten van buiten ingevoerd worden. Zo ook het eten. Het eten in het kamp was uitstekend. Eten is namelijk een motivatiefactor. De enige alcohol die in het kamp aanwezig was is de desinfecterende gel bij de eetzaal. Alcohol en wapens gaan uiteraard niet samen. De woon- en slaapruimte van de militairen is een container. In zo’n container verblijf je alleen, met z’n tweeën, drieën of vieren.

Geloven in een ver land
Pasterkamp zocht militairen op om te vragen hoe zij hun missie daar ervoeren. Hij sprak onder andere met dominee Visser, een legerpredikant uit Veenendaal. Normaalgesproken woonden ongeveer 15 mensen de kerkdienst in het kamp bij op zondag. Goed om hierbij te bedenken dat er in totaal ongeveer 1500 militairen in het kamp verbleven, waarvan ongeveer de helft in het kamp aanwezig was op een zondag. Tijdens de Nederlandse missie zijn er 25 militairen om het leven gekomen in Afghanistan. Deze ingrijpende gebeurtenissen riepen vragen op richting dominee Visser. Naar aanleiding hiervan had hij diepgaande gesprekken over de zin van het leven. Een 21-jarige militair is hierdoor tot geloof gekomen. Terug in Nederland is hij door dominee Visser gedoopt.

Afghanistan
Buiten de poort van het kamp tref je ‘bijbelse taferelen’ aan in Afghanistan. Lemen hutten, herders met schapen en droogte. Overal waar de militairen zijn geweest staan kinderen langs de weg te vragen om spullen. Deze werden eerst gegeven, later niet meer. Want.. kun je in Afghanistan geloven wat je voor ogen ziet? Is een Afghaanse man die water komt brengen in het kamp een vriendelijke chauffeur of een taliban-strijder? Omdat deze onzekerheid altijd bestaat wordt iedereen die het kamp binnenkomt streng gecontroleerd. Om ons een beeld te geven van het feit dat je in Afghanistan niet kunt geloven wat je voor ogen ziet, liet de spreker ons een filmpje zien. Gemaakt vanuit een Apachehelikopter. Vanuit de helikopter zien de militairen een groepje mensen lopen. Op het eerste gezicht lijken dit vrouwen en kinderen te zijn. Na hun blik wat scherper op dit groepje mensen te hebben gericht komt men erachter dat er twee mannen bij lopen die zich in vrouwenkleding hebben gestoken. Waarschijnlijk vanwege een minder prettige missie..

Missie geslaagd?
Er is in de politiek veel discussie geweest om de missie in Uruzgan. Er is zelfs een kabinet om gevallen. Het doel van de missie is: ‘Afghanistan moet voor zijn eigen veiligheid gaan zorgen’. Nederlanders hebben scholen gebouwd en wegen aangelegd. Én gevochten. Toch is dit alles nog een druppel op de gloeiende plaat. Volgens de spreker is het land nog niet safe, hij is van mening dat de militairen er daarom nog wel een tijd moeten blijven. De Nederlandse militairen zijn vertrokken uit Uruzgan. De regering is van mening dat de missie daar is geslaagd. Op dit moment zijn de Nederlanders in Kunduz, de missie daar is er op gericht om Afghaanse politiemensen op te leiden. Ons leger is er voor om mensen die in nood zijn, ergens in de wereld, te helpen. Daarvoor gaat er veel geld naar defensie. Iets van onze rijkdom mogen we gerust afstaan aan mensen die het moeilijk hebben. De boodschap van deze avond is dat we ons leger inzetten voor anderen, elders in de wereld. Dit doen we echter niet ongelimiteerd en zonder einddoelen.

Thuisfront
De spreker schreef, zoals genoemd, ook een boek over het thuisfront. Voor het thuisfront is het vertrek van een familielid ook een uitzending. Het 4 of 6 maanden moeten missen van je partner, familie of kinderen is lang. Voor het thuisfront zijn er speciale thuisfrontdagen. Op deze dagen kunnen kinderen tekeningen maken en is er de mogelijkheid om via de webcam contact te hebben met je familielid.

Gestelde vragen
Na de pauze was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de spreker.

1) Zijn de vier jaar in Uruzgan nuttig geweest?
Er is goed werk gedaan, er zijn putten en wegen aangelegd en scholen gebouwd. De provincie is zichtbaar opgeknapt. De Afghaanse bevolking is echter behoorlijk wantrouwend richting buitenlandse militairen. De laatste tientallen jaren hebben ze militairen ‘over de vloer’. Later, toen men zag dat er dingen in hun voordeel gebeurden, werd men minder sceptisch.

2) Was de missie in Afghanistan een voorbereiding op ‘Iran’?
De spreker denkt niet dat de NAVO actie zal ondernemen in Iran. Wel is hij van mening dat Kandahar, de basis van de Amerikanen in Afghanistan, zal blijven uit uitvalsbasis. Obama heeft aangegeven dat alle Amerikaanse militairen in 2014 weg zijn uit Kandahar. De spreker denkt niet dat dit het geval zal zijn. Kandahar is een geschikte plek om naar Iran af te reizen.

3) 80% van de missie is geslaagd, dat is toch in principe te weinig? Had dit geen 100% moeten zijn?
Wanneer je als ZZP’er een planning maakt en je haalt 80% ben je tevreden. In Afghanistan hebben bepaalde omstandigheden er voor gezorgd dat niet alle doelen gerealiseerd konden worden. Een voorbeeld hiervan is dat Nederland een weg aan wilde leggen. Hiervoor moest echter een miljoen dollar per kilometer betaald worden aan de beheerder/heerser van het gebied. Er is toen besloten, na overleg, om de weg niet aan te leggen. De politieke omstandigheden in Afghanistan zijn totaal anders dan de onze.

4) Wat waren de doelen?
Een veilige en stabiele situatie in de provincie bevorderen. Daarnaast waren er nog een aantal nevendoelen:
- Een stelsel van besturing opzetten. Dit is niet gelukt door een te kort aan tijd.
- Putten en wegen aanleggen en scholen bouwen.
Het hoofddoel is behaald. Het geld en de missie is niet voor niets geweest.

Na de Kunduz-missie..
Van de missie in Kunduz hoor je weinig in de media. Aan deze missie komt in 2014 een einde. Een vraag van de spreker aan ‘de zaal’ was welke ideeën er zijn over wat het Nederlandse leger dan kan gaan betekenen. Een aantal ideeën werden geopperd:
- Een meer vredelievende missie in bijvoorbeeld Afrika. Er bestaat een grote kans dat de volgende missie meer humanitair van aard zal zijn. 
- Een missie in Egypte of Libië. Dit zal lastiger te realiseren zijn.
- Een missie in Noord-Korea, waar veel christenen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Deze missie is een paar bruggen te ver voor een militaire missie.

Onze opdracht
Wanneer je militairen kent, stuur ze eens een kaart en informeer naar ze. Belangstelling doet goed. Bovenal hebben wij een machtiger wapen: het gebed. Draag de militairen en hun thuisfront op in je gebeden.

Psalm 84: 3
Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Psalm 32: 1-111 Een onderwijzing van van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 

2 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.
4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela.
5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.
6 Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken.
7 Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.
10 De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.
11 Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte!